ŹRÓDŁO

Proces malowania prowadzi mnie do połączenia z moim ŹRÓDŁEM.                                 
Mój ukochany obraz