Kochaj siebie !!!
"Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego"
(Mt 22, 39)